Solrutten - Aurinkoreitti

   Storpaskarn (1,8 m)

  Ett par båtar ryms vid förtöjningsplatsen. I området finns enskilda icke sjömätta båtrutter. Närmare farledsinformation tillhandahålls i Skärgårdsrådets båtsportkort, som utges lokalt.
    
   Bli medlem i Håll Skärgården Ren. Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen.
   
  © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket.
  Uppdaterad 2024 04 08