Solrutten - Aurinkoreitti

  1684 Mässkärs naturstation (Forststyrelsen)

 

  20 P                                   +35867294092

           

Bli medlem i HSR!  Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen

 
 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.