Solrutten - Aurinkoreitti

    Information om Jakobstad

    Översikt över besöksplatserna i Jakobstadsnejdens farvatten

    Ådö fiskehamn och vattnen runt Mässkär hör till Larsmo kommuns förvaltningsområde och hittas under Larsmosidorna.