Solrutten - Aurinkoreitti

 1700 Smultrongrund, Segelsällskapet i Jakobstad SSJ

 

  http://www.ssj.nu/?page_id=333               

 

 30 P                                     +358447237940

            
Nedan beskrivning för navigering till de djupaste gästplatserna. Notera att sjömätningsfartyget inte kunnat nå innanför T-bryggans yttre bojrad, men enligt föreningen är det samma djup även innanför förtöjningsbojarna. Farledsbeskrivningen presenteras i dokumentet SSJ:s inseglingsfarled. Notera att flytbryggorna är förtöjda i bottnen med stora tyngder till vilka det löper kettingar. Sjömätningsfartyget har gått runt tyngderna då man säkrat djupen intill bryggorna och det är naturligtvis skäl för båtfarare att göra detsamma om man väljer att gå innanför.

 

Sidan uppdatgerad 28 6 2021

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.