Solrutten - Aurinkoreitti

Information om Jakobstad

Översikt över besöksplatserna i Jakobstadsnejdens farvatten

Ådö fiskehamn och vattnen runt Mässkär hör till Larsmo kommuns förvaltningsområde och hittas under Larsmosidorna.