Solrutten - Aurinkoreitti

    Sälgskär (Seliskeri) 1378

    Torde gå att gå till första bryggan med en båt med seglationsdjup något djupare än 2 m.

    Sidan påbörjad