Solrutten - Aurinkoreitti

  Besöksplatser längs rutten upp från Åboland till Kvarken

  Speciellt för rutten är den nästan totala avsaknaden av goda platser där moderna kölbåtar kan gå in för vila. Raumo och Björneborg bjuder inte alternativ då de här städernas besökshamnar är grundare än 2,0 meter. Så gott som samtliga besöksbryggor mellan Kylmäpihlaja och Kasaböle (Kasala) fiskehamn intill Sidedbyrån är grundare än 2,0 meter vilket stänger ute modernare långfärdsbåtar. Kasaböle är ingen sevärdhet precis. Sträckan mellan Kylmäpihlaja, utanför Raumo, och Sideby, i södra delen av Kristinestad, är knappt 55 sjömil (100 km) och tar då omkring 10 timmar i anspråk för en segelbåt förutsatt att man går rakt upp över öppet hav. För båtar med köldjup under 2,0 meter finns flera alternativ till strandhugg. 

  Tidigare gick de flesta ytterligare de omkring 20 sjömilen till, (ca 3 timmar) som det innebar för att få komma till en riktig gästhamn och vila ut efter den långa färden upp från södra Finland. Sedan senaste sommar (2014) då Kilhamn i Sideby fått en riktig farled, med 2,4 meters seglationsdjup, så bjuds seglarna på ett närmare och gott alternativ i hjärtat av Kilens Hembygdsgård. Kilen har inte riktigt utvecklats som gästhamn ännu och allt är bara i sin början, men förutsättningarna finns. Före Kilhamn kan man gå till den nya ankringsplatsen utanför Finlands näststörsta fyr vid Yttergrund, i händelse att vädret är gynnsamt, och därifrån ta sig in till fyrhamnen med jolle. Platsen är definitivt värd att s

  Kristinestad har nu fått den farled man saknat upp till Gästhamnen i stadens hjärta. Farleden fick ett ledgångsdjup uppgående till 2,2 meter, med ett farledsdjup på 2,8 meter vid medelvattenstånd. Vid gästhamnen har man sommaren 2014 även anlagt en ny bränsledepå. Mer om den på KSF:s websidor. 

  Med ett köldjup mindre än 2,0 meter kan man gå in i Raumos besökhamnar och därifrån välja att gå den inre 2,0 m djupa farleden norrut, passera Olkiluoto kärnkraftverk, upp runt Mäntyluoto-Björneborg och pausa vid Seliskeris brygga. Är det lugnt väder kan man försiktigt försöka sig in vid Säppi/Sebbskärs 2 meter djupa brygga före man kommer upp till Mäntyluoto. Grundare båtar med okänsliga kölar har några fler alternativ till. Då blir även gästhamnen Räfsö/Reposaari vid Mäntyluoto utanför Björneborg ett alternativ till att räkna med.

  Sidan påbörjad.