Solrutten - Aurinkoreitti

Kustösterbottens hamnar kommunvis

Hamnsökning fungerar bäst genom kartsökning. 
Hamnarnas numrering följer sjökortsregistrets. De här numrorna hittas bl.a. i båtsportskortens översikter och även i besökshamnslitteratur.