Solrutten - Aurinkoreitti

  Om registrering 

  Registrering inte längre nödvändig, men gör det gärna ändå. Vi förmodar att vi kommer att behöva Er såsom referens- och kontaktgrupp framöver.

  Vi tackar alla de som redan registrerat sig och därmed kunnat bidra till utvecklandet av vår hemsida.

   

  Registeringen har tillsvidare gett åtkomst till en stor del av materialet, men nu är det inte nödvändigt att du registrerar dej för den sakens skull. Vi behöver referensgrupper för att kunna utveckla vår verksamhet och därför ser vi gärna att Du ändå registrerar dig.

  Vi har valt att ta ut en liten avgift uppgående till 10 euro (inklusive moms) för registreringen och det här utgör ett sätt för oss att finansiera hemsidornas kostnader liksom farledsbåtens verksamhet och till köp av remmare och annan säkerhetsutrustning. Solrutten betalar inte ut arvoden och löner, vilket betyder att alla influtna medel går till den egentliga verksamheten. Vi hoppas därför att Du då på sätt och vis även uppfattar att Du genom att registrera Dig också ger Ditt välkomna stöd för vår verksamhet. Vi tackar på förhand för Ditt intresse och visat stöd och vi hoppas att vi kan motsvara åtminstone något av dina förväntningar. Man betalar antingen genom PayPal eller med bankgiro. Processeringen av bankgirot tar i  det här skedet någon vecka. Med PayPay torde det fungera så att registreringen fullbordas automatiskt och nästan genast.