Solrutten - Aurinkoreitti

  Upptäck den österbottniska skärgården

  Vårt andra val: Upptäck den österbottniska skärgården 

   År 2014 gjordes inom ett leaderfinansierat projekt en genomgång av besöksplatserna i Ösdterbotten. Projektet utmynnade i en rapport som upptar nuvarande service och förslag till utveckling av båtturismen i Österbotten. Som projektnamn hade valts det dialektala "Väälkomin Hiid". Projektledarna var: Elli Flén och Anci Holm. Vi har valt att låna deras "inspirationsguide" de gjorde i syfte att visa hur en guide kunde göras för Österbotten. Under projektet kunde de inte besökt alla platser då de inte alltid hade tillgång till båt och av den orsaken väljer vi  att göra några tillägg.

   Ladda ner: Inspirationsguide till Östebottens skärgård och kust - Välkomna till Kvarken! Rättigheterna innehas av Elli Flén och Anci Holm.

  >> före Kilen och Kristinestad skulle vi försöka nå Yttergrunds fyr. Nordens näststörtsta fyr enligt uppgift.

  På sträckan upp norrut från Kristinestad skulle vi gärna utöver ovanstående rekommendera:

  >> fyrplatsen Sälgrund intill Kaskö

  >> naturstationen och lotsplatsen Gåshällan utanför Närpes

  >> fyrplatsen Strömmingsbådan längst ute i Malax yttre skärgård

  >> fyrplatsen Norrskär längst ute i Korsholms yttre skärgård

  >> Snärörarna utanför Hankmo i Korsholms norra skärgård

  >> vi skulle gå till Stråkaviken på Österö för att bunkra, besöka butiken uppe i byn och kiosken vid hamnen

  >> Jöusans natursköna ö är även den värt ett besök.

  Norröver är Flens och Holms guide rätt så komplett!