Solrutten - Aurinkoreitti

    Bottenhavet runt

    Vårt första ruttval: Segla Bottenhavet runt

    På begäran av en del av våra registrerade entusiaster har vi valt att till att börja med arbeta fram ruttval riktat till de som någon gång funderat på hur det skulle vara att ta sig upp till Norra Bottenhavet och segla i världsnaturarvet Höga Kusten på den västernorrländska sidan och världsnaturarvet Kvarken på den österbottniska sidan. Nedan har vi samlat exempel på någorlunda goda ("hyggliga" på österbottniska) besöksplatser och ruttvalet finns beskrivet i det pdf-dokument du kommer åt via länken vi lagt upp i sidospalten.. För seglare kan coriolisströmmarna ha betydelse varför vi även bifogar en pdf-bild över dessa. Nära land är de här strömmarna obetydliga och kan ofta bilda cirklar som går motströms. Vattenståndsväxlingar påverkar strömmarna nära land och runt de stora öarna ävensom i Kvarken. Solruttenhamnarna utgörs av de som ligger norr om Yttergrund. 
    Det finns givetvis många fler fina platser än de föreslagna. Allt är subjektivt valt och har säkert inte träffat rätt enligt alla preferenser. Något osäkra är vi på våra val längs med den svenska kusten. Det kan finnas platser vi missat då vi som österbottniska seglare ofta tar "raka spåret".