Solrutten - Aurinkoreitti

Solruttens förslag till ruttval

Vårt första ruttval: Segla Bottenhavet runt 

Vårt andra ruttval: Upptäck Österbottens skärgård

Vårt tredje ruttval: Upptäck Kvarkenområdet och Höga Kusten

Vårt fjärde ruttval: Upptäck stenhavet Vasa skärgård och Kvarken

 Sammanställningar i pdf-form finns i sidomenyn för: Farleder