Solrutten - Aurinkoreitti

Solruttens förslag till ruttval

Vi börjar med att föreslå att Du skaffar dig Bottniska Vikens suveräna besökshamnböcker.

"Turun Partio-Sissit ry" (Sjöscoutkåren i Åbo) ger ut två böcker där Solrutten medverkat.
>>The Great Harbour Book IV är publicerad i februari 2024 och omfattar 190 st besöksplatser från Nystad upp till Torneå
>> The Great Harbour Book V är publicerad i april 2023 och omfattar 200 besöklsplatser från Ängesklubb utanför Gävle till Kataja utanför Haparanda.
Försäljning: myynti@satamakirja.fi. Sök uppgifterna på hemsidan satamakirja.fi
 

Vårt första ruttval: Segla Bottenhavet runt 

Vårt andra ruttval: Upptäck Österbottens skärgård

Vårt tredje ruttval: Upptäck Kvarkenområdet och Höga Kusten

Vårt fjärde ruttval: Upptäck stenhavet Vasa skärgård och Kvarken

 Sammanställningar i pdf-form finns i sidomenyn för: Farleder