Solrutten - Aurinkoreitti

Aurinkoreitin suunnittelupäivä syyskuussa 1991 Segelillä (WSF)

>> pdf-fil Solruttens utvecklingdag 1991