Solrutten - Aurinkoreitti

Skeppsmalen vid Skags fyr

Vi väljer att presentera Skeppsmalen av samma anledning som vi avser presentera en del andra tillfartshamnar oumbärliga som rastplatser vid överfarterna över Kvarken.

Skeppsmalen har fördjupats år 2006 i enlighet med texten på bilden nedan. Observera att landhöjningen är 8 millimeter per år. Bifogas ytterligare en bild som visar det smala insprängda inloppet sett från en brygga på insidan av inloppet. Utanför ser man lotskuttrarnas brygga. Navigation i hamnområdet sker längs mittlinjen då det grundar upp mot sidorna. Längst in ligger fiskebryggan där man tillfälligt kan angöra. Tidvis har det sålts fisk och glass vid kiosken där. Det är vackert att vandra runt vid fyrens vandringsstig. Skeppsmalen utgör en möjlig rastplats i väntan på väder då man skall över vattnen till Finland, eller sträcka norrut och en plats där man kan pusta ut efter en lång överfart.

 

 

Öppningen kan verkligen kännas smal och spännande!