Solrutten - Aurinkoreitti

Att besöka Holmöarna

Byviken utgör arkipelagens gästhamn och djupet i hamnen fram till bryggorna uppges utgöra minst 3 meter.

Övriga besöksplatser utgörs av

>> Klintviken. Umeå Motorbåtsklubb anger ett vattendjup upp till ca 2,5 meter. Naturhamn.

>> Sörissundets allmänna brygga med ett vattendjup på ca 2 meter.

>> Norrgaddens allmänna brygga. Uppges att det är ca 2,5 m djupt vid bryggan.

>> Holmögadd, Sörgaddens brygga. Grunt. Mycket svår att anlöpa.

>> Stora Fjäderäggs brygga. Mycket grunt vid bryggan och i inseglingsleden också. Hävningen gör att man lätt slår i.

 

Länk till visit Holmön: http://www.visitholmon.se/page52.html (Då det här länkades 12/2014 var portalen under uppbyggnad).

Länk till Umeå kommuns websida om båthamnarna: Länk