Solrutten - Aurinkoreitti

Farleder i Bergös näromgivning

Samtliga farleder i Bergös näromgivning har färdigställts i början av juni år 2015 och kan nu seglas. Nya eller flyttade remmare har röd färg och tidigare och obetydligt flyttade remmare har svart färg. Båtrutter som anges med tjockare streckad linje har inte förändrats och ge akt på de båtrutter tidigare i klass sex som uppgraderats till klass fem (heldragna navigationslinjer). Navigationslinjerna kan ha ändrat.

Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.