Solrutten - Aurinkoreitti

Yleiskartta Maalahden ja Korsnääsin väylistä

Uudet varmistetut ja parannetut väylät näkyvät kartalla sinisinä. Venereitit on merkitty katkoviivoilla. Kalastajien viralliset ainoastaan sektoriloistoilla varustetut reitit ovat merkitty keltaisilla katkoviivoilla. Kovassa käytössä epävirallinen venereitti Bergöstä pohjoiseen on merkitty pisteviivalla.