Solrutten - Aurinkoreitti

Harrströms södra båtrutt (käännöstyö odottaa)

Båtrutten ut mot sydväst från Harrström utgör enskild båtrutt. Farleden är enligt uppgift fördjupad ner till ca 1,8 meter men den är mycket smal. På några ställen knappt något över 7 meter bred. Det är skäl att ge akt på att inloppet till hamnen i Harrström är knappt metern djupt och att det finns ett djupare alternativ vid simstranden. Om detta mera i hamnbeskrivningen.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.