Solrutten - Aurinkoreitti

     Översikt över Vörås  (Norra Korsholms och Nykarlebys) farleder

    Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. Blått färgade farleder utgör dels nya och dels uppgraderade farleder. De här farlederna har djupsäkrats och införts i farledsregistret förutom farlederna till Stubben och Jöusan, som utgör enskilda farleder. Farleder som visas med streckade linjer utgör icke djupsäkrade båtrutter.