Solrutten - Aurinkoreitti

  En farled med ledgångsdjup 2,4 m, med ett farledsdjup 3,0 m, har byggts över norra delen av Kalotfjärden

  Farleden utgör enskild farled. Ledgångdjupet har nygranskats 2023 och avviker från det som anges i kartbilden nedan. Farleden leder in nordost om Vantholmen och går genom Kivilös sund mot Kalotfjärden där den svänger rakt österut med riktning Monåfjärden.
  Från farleden kan man nå Stora Kalkskär från sw. Den linjen in är dock inte helt säkrad genom sjömäning, men den torde vara minst ca 2 m djup, varför ett indikativt ledgångsdjup kan anses utgöra 1,4 meter för den rutten. 
   
  Rutten söderut över Kalotfjärden har ledgångsdjup 1,0 m (farledsdjup 1,6 m) och kallas Abborgrund - Grisselskär båtrutt.
  Notera att brohöjden vid Abborgrund bron är 2,4 meter vid medelvattenstånd.
   
  Uppdaterad 2024 02 08:

  Baskarta © Trafikverket, tillståndsnummer LIVI/1765/07.03.01/2016. VARNING: Bör inte användas för navigering. Trafikverket har inte kontrollerat uppgifterna i denna produkt och ansvarar inte för att de är korrekta eller för ändringar som gjorts i efterhand.