Solrutten - Aurinkoreitti

    Maxmos enskilda båtrutter har ny remmaruppsättning

    Ett flertal av Maxmo skärgårds enskilda båtrutter har förnyad remmaruppsättning. Översikt år 2023:
     
    Kalotfjärdens enskilda farleds (Stengrundsleden) ledgångsdjup är 2,4 meter sedan år 2023. Ekolodat till 3,0 meters farledsdjup vilket konstaterats som minsta farledsdjup vid Kivilöskroken.