Solrutten - Aurinkoreitti

    Kalot och Monåfjärdens farleder och båtrutter

    Monåfjärden är överlag djup och det går bra att segla utanför farledslinjerna så länge man håller sig på vitt vatten. Invid Stora Kalkskär finns Bottenvikens djupaste plats på nära 70 meter.
     
    I området finns flera enskilda rutter, som upprätthålls av lokala samfund.
    Därtill används ännu flitigt den tidigare oljehamnsfarleden utanför Storön och en båtrutt från Storön mot SW planerad 1984 (Generalplan för fritidsbåttrafiken i region Nykarleby - Karleby).