Solrutten - Aurinkoreitti

    Hellnäsleden har förnyats

    Remmare har flyttats och nya har kommit till.
    Remmardimension nu 100 mm.
     
    Utdrag över förändringarna: