Solrutten - Aurinkoreitti

    Abborgrund - Grisselskär båtrutt 

    Ledgångsdjup enligt N2000.
    Abborgrund - Grisselskär båtrutt startar under bron vid Abborgrunds brygga och leder ner i sydostlig riktning södra vägen runt Korpeslot där båtrutten går ut genom Öskatsundet mot nordost.
    Ledgångsdjupet är 1,0 m (N2000) och farledsdjupet utgör 1,6 m.
    Baskarta © Trafikverket, tillståndsnummer LIVI/1765/07.03.01/2016. VARNING: Bör inte användas för navigering. Trafikverket har inte kontrollerat uppgifterna i denna produkt och ansvarar inte för att de är korrekta eller för ändringar som gjorts i efterhand.