Solrutten - Aurinkoreitti

Gästhamnen, farleder, besöksbryggor, servicebryggor och bränsledepåer i Vasa

Wasa Segelförening har fått en allmänfarled (farled 796) med ett ledgångsdjup uppgående till 2,4 meter och en annan farled går till bränsledepån i Smulteröns sund (farled 797) med ett ledgångsdjup uppgående till 2,1 meter. Även Boatcenter (servicehamn 1532) intill Vasa Motorbåts klubbhamn (hamn 1531) har fått farled till servicedepån och bränslepumparna och ledgångsdjupet är 1,6 meter (hör till farled 796). Med beaktande av säkerhetsmarginalerna är farlederna i själva verket betydligt djupare vid medelvattenstånd. Det här framgår närmare i insegling- och hamnbeskrivningarna där de säkrade farledsdjupen anges i förhållande till medelvattenstånd år 2010. Landhöjningen i Vasa skärgård utgör 0,8 mm per år.

Kraftlinjen över navigationslinjen in till stadens gästhamn vid Wasa Segelförenings klubbhamn (hamn 1536) har sommaren 2014 höjts med 15 meter och den officiella seglationshöjden är nu 32 meter. Det här utgör en omfattande och mycket välkommen förbättring från den tidigare fria höjden som uppgått till endast 17 meter. Tidigare har inte normalstora gästande segelbåtar vågat ta sig in och det här har nu alltså radikalt förändrats. I och för sig har ju också allmän farled saknats och den här bristen avhjälps också nu genom att de nya farlederna till WSF och Brändö sunds bränsledepå inrättats och remmats ut 2015.

Utanför bild:

Vasa stad har inrättat en 2,4 m farled till skärgårdsrestaurangen vid Granskärs sund (restaurang Jannes Saloon). Staden har låtit fördjupa och uppgradera den så kallade Strömsöleden (farled 800) till allmän lokal farled. Längs med den leden finns Gubbgrund Skärgårdsrestaurang och stadens friluftsområde på nagelskär. Det säkrade och fastställda ledgångsdjupet utgör nu 1,8 m MW2010. 

Översikter:

Översikt över Vasas närområde: