Solrutten - Aurinkoreitti

Wasa Segelförenings (WSF) farled till gästhamnen i Vasa (WSF) och intilliggande service- och besöksbryggor

 2,4 m  

 Farledsområden som visas i skissen har säkrats med ramstång enligt medelvattenstånd MW 2010. Farledsområdena har fastställts.
 
 

Vy över Wasa Segelförenings hamn:

> Gästbrygga vid nr 1 och septitank vid nr 5 !

Meddelandet om kraftlinjens nya seglationsfria höjd:

© Liikennevirasto, lupanumero LIVI/1765/07.03.01/2016