Solrutten - Aurinkoreitti

Strömsöleden

  1,8 m                                                           Forecast Vasa

Farleden har fördjupats knappt före Julen 2015. Farleden har uppgraderats till allmän lokal farled i klass fem, djupsäkrad farled. Farleden får ny remmaruppsättning som sätts på plats vecka 22, 2016.

Farleden nu djupsäkrats till 2,4 meter vilket ger ett ledgångsdjup uppgående till 1,8 meter. 

Farledens säkrade djup utgör egentligen 2,6 meter förutom vid en punkt utanför Strömsö simstrand - Villa Strömsö (YLE) och en annan punkt intill anslutningen till Västervik båthamn där ramstången måste sättas på 2,4 m + något överdjup för att gå fri. Det gäller för de djupa segelbåtar som använder farleden att hålla reda på vad Vasas mareograf vid kutterhamnen anger för vattenstånd.

Farledsbeskrivning

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.