Solrutten - Aurinkoreitti

   Kalvskinsgrund - Bergö (840.1 - 840.2)

  1,0 m     N2000 från basfarleden (s.k. Bergöfarleden) västerut norr om Yttre Torngrund

  1,8 m    N2000 från basfarleden i riktning mot Nagels Fyr. Linjetavlorna måste hållas.

  OBS: Remmarna ligger för tillfället inte på de platser farledsplanen förutsätter. Se markeringarna för linjer och remmare i bifogad farledsbeskrivning.
   
  >> Farledsbeskrivning rutt 840 pdf (Obs: 6,7 mb)
  Baskarta © Trafikverket, tillståndsnummer LIVI/1765/07.03.01/2016. VARNING: Bör inte användas för navigering. Trafikverket har inte kontrollerat uppgifterna i denna produkt och ansvarar inte för att de är korrekta eller för ändringar som gjorts i efterhand.
  Utdraget är från Solruttens farledsframställning och i registreringsmeddelandet kan förekomma avvikelser som resultat av Trafikverkets slutgranskning varför Andelslaget Solrutten inte heller tar ansvar för riktigheten i bifogat sjökortsutdrag.
  Eventuella förändringar framkommer ur Trafikverkets slutliga registreringsmeddelanden.
  Uppdaterad 2024 03 20