Solrutten - Aurinkoreitti

Jannen Saloona - Jannes Saloon: Inseglingsbeskrivning till skärgårdsrestaurangens gästbrygga. Hamn nr 1552. Farled 816.

Den västra delen färdigställdes 2015 och den östra delen färdigställdes 2016

 Västra inseglingsfarleden:

  2,4 m  

 

Farleden österut genom Brandstakahålet mot staden:

  2,0 m    

Vasa stad har fördjupat sundet in mot staden hösten 2015. Fastställt ledgångsdjup utgör 2,0 meter genom sundet via Andören mot staden. Trallningsdjupet utgör 2,6 meter. Farleden remmas ut första veckan i juni 2016.

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.