Solrutten - Aurinkoreitti

Snärörarna utanför Kastets båthamn i Västerhankmo
Insegling till besöksbryggorna

  2,2 m   N2000

Farleden utgör djupsäkrad allmän lokal farled. Hela rutten har säkrats med stångramning i enlighet med NAVI-direktiven och ett farledsdjup uppgående till 3,0 meter har fastställts vid medelvattenstånd år 2010. 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.

Uppdaterad 2024 03 20