Solrutten - Aurinkoreitti

Inseglingsbeskrivning till Ritgrund

  1,0 m   

   3,0 m  

 Ritgrunds hamnöppning har åtgärdats hösten 2014 genom att avlägsna stenar som rullat ner i hamnporten. Det kan komma fler vårar då stenar rullar ner från pirarna!
 
Inseglinsfarleden har djupsäkrats med stång till 1,6 m och utanför är det vid ankringsplatsen säkrat till 4,0 m. Djupaste linjen till bryggan är knappt 1,9 m djup.
 
Det bör påpekas att hamnområdet, liksom inloppet, är synnerligen snävt. Det kan ligga mindre båtar också vid den djupare delen av bryggan och man ser dem inte före det är för sent att vända. Med en större båt bör hamnen definitivt inte anlöpas i hårdare väder. Bra att vara utrustad med bogpropeller. En djupare båt kan vändas vid byggan, men det beror naturligtvis på hur välbesökt bryggan råkar vara. Fiskestödjepunktens fiskebrygga är till för fiskare och för båtklubbarna som hyr stugor och bastu.
 
 
© Antti Luhta
© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.
Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.
Uppdaterad 2024 03 04