Solrutten - Aurinkoreitti

Södra delen av båtrutten Yttre Uddskär - Kastet

  1,7 - 1,8 m   (2,7 m ekolodat djup i det här avsnittet, men inte säkrat med stång. Avsnitt 593a norrut från korsningen mot Petsmo har sedan 13.6.2019 djup ca 2,4 m)

Farleden utgör allmän båtrutt i klass sex och den leder från Kastets farled vidare ut mot Yttre Uddskär under namnet Hanklot Båtrutt. 13.6.2019 nytt indikativt ledgångsdjup 1,8 m (farledsdjup 2,4 m vi Bässören. I övrigt 2,6 m) sedan sundet vid Bässören fördjupats. Farledsdjupet har inte säkrats genom stångramning.

Utdrag ur Trafikverkets meddelande nr 11 / 2016. Det indikativa ledgångsdjupet har 13.6.2019 utökats till 1,8 m (farledsdjupet är 2,4 - 2,6 m vid medelvattenstånd). Grundaste punkten i avsnittet i bilden nedan med det indikativa ledgångsdjupet 1,8 m på bilden nedan är mellan N-S remmarna norr om Storhankmoskatan där djupet är ungefär 2,7 m ekolodat: 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.