Solrutten - Aurinkoreitti

Yttre Uddskär-Kastet båtrutts norra del

  1,7 - 1,8 m   (indikativt minsta djup 2,4 m från Yttre Uddskär till Kastet - inte helt garanterat !)

Farleden utgör allmän båtrutt i klass sex och den leder från Yttre Uddskär ner till Kastet och ut mot Pudimofjärden. Det officeilla ledgångsdjupet är indikativt 1,0 m, MEN HAR 13.6.2019 ÖKATS TILL 1,7 - 1,8 M. Farleden har förjdupats invid Bässören inför säsongen 2019 och några extra förtydligande remmare har satts ut. Ungefärligt farledsdjup anges indikativt till 2,4 m. Farledsdjupet har ekolodats heltäckande år 2016 men har inte säkrats genom stångramning och kan således inte helt garanteras! Det nordvästra benet mellan Håpörarna uppges ha ett farledsdjup på omkring 2,5 meter, men har inte ekolodats heltäckande. Navigationslinjen har ändrat något söderom Bässören då det visade sig finnas sten i den tidigare navigationslinjen (observera alltså att sjökort tryckta före 2017 således är föråldrade). Den sydöstra delen ner mot Kastet utgör helt ny båtrutt och har inte funnits i sjökort före 2017. Vid S-N remmarporten ovan Storhankmoskatan är det ca 2,7 m djupt på grundaste stället. I övrigt är det här avsnittet av båtrutten i genomsnitt 5-10 m djup ut till Pudimofjärden och ner mot Kastet. Uppdaterat 13.6.2019.

 

 

Utdrag ur Trafikverkets meddelande nr 11 / 2016. Det indikativa djupet har 13.6.2019 utökats till 1,8 m. (Inte slutgranskat !). 

 

Nedan beskrivs ruttens grundaste avsnitt. OBS: det går inte att mötas i den snäva porten!

Sundet har den 13.6.2019 fördupats med målsättningar enligt bilden. Området har mottagningsgranskats av Mitta vintern 2019-2020 och det visade sig att grävningarna gett ett djup i sundet på omking 2,4 meter varför bilden nedan inte är korrekt och ersätts till säsongen 2020 med ny beskrivning! En förtydligande ostremmare har lagts 23.5.2020  i sundets södra del.

13.6.2019:

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.