Solrutten - Aurinkoreitti

Värlax - Hankmo farled

 N2000 Ledgångsdjup 2,0 m.   N2000 Stångramningsdjup 2,6 m

Farleden utgör allmän farled i klass fem. Den är uppgraderad till farled år 2023. Farleden leder ner från Yttre Uddskär till Kastets båthamn i Hankmo inklusive Snärörarnas besöksbrygga.
Farleden finns införd i F-sjökortets upplaga år 2023.
Länkar till farledsbeskrivning i pdf-form:
>> Del 1:Yttre Uddskäret - Kexmo (Notera även den nya rutten mot Petsmo hamn)

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.