Solrutten - Aurinkoreitti

  Valsörarnas farleder

   >> Farleden på östra sidan Valsörarna är enskild. Ramningsdjupet är 2,0 m (MW2010). Kanalen mellan Norderstören och Ebbskär är grävd för ca 40 år sedan för sjöbevakarnas patrulltrafik. Vid Skarvgrynnans passage i SE har har man då även sprängt en del.
        Den enskilda farled som går på östra sidan Valsörarna finns beskriven bland farlederna. Länk: Farled 726.
  >> Linje ut mot NE (mot Älgkallan) är relativt djup.
  >> I sundet mellan  Malskär och Malskärsören är det sprängt till 2,8 m djup (N2000).
   

  Översikt över Björkönejdens farleder i Korsholm

  Kommentarer: 
  > Notera djupangivelsen för sundet vid Malskärsören. 
  > Notera att linjetavlorna i princip skall tas inverst (även om de nog inte syns) då man går upp från Storkallan mot Malskär
  > I skissen har tagits med den enskilda farled som går på östra sidan Valsörarna. Den finns beskriven bland farlederna. Länk: Farled 726.
  > I skissen finns även enskilda båtrutter norrut från Svedjeham och norrut från Klobbskat. De här ruttern hittar du beskrivna i Sundom Båt- och Farledsklubbs båtsportskort.
   
   Uppladdad 2024 02 22