Solrutten - Aurinkoreitti

Insegling till Svedjehamns besöksbrygga

 1,0 m                                   Mareograf Vasa

Från norr ansluter Lappöraranas allmänna lokala båtrutt.
Längre in mot hamnen finns en enskild liten farled som remmats ut med blå-vita remmare. Rutten löper parrallellt in mot hamnen och även det avsnittet har ett farledsdjup på omkring 1,4 meter, men inne vid lastbryggan intill salteriets café är det ett par tre decimeter grundare.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.