Solrutten - Aurinkoreitti

Klobbskat-Malskär farled (Farled nr 727) även kallad Herrmansbåda farled

  2,6 m   

Herrmansbåda farled har registrerats officiellt under vårvintern 2019. Se registerutdraget:

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Tm2019_16.pdf

Upp mot Malskär, norr om västremmaren i bilden nedan, har ledgångsdjupet minskats till 2,4 meter. Det grävda sundet knappt före skyddshamnen är endast 3,0 meter djupt och 7 m brett. Landhöjningen har gjort sitt. Djupare båtar bör därför välja att gå den nya 2,6 m farleden väst om Lappörarna innanför Nikersgrund (nr 735). 

© Trafikverket, tillståndsnummer LIVI/1765/07.03.01/2016

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.