Solrutten - Aurinkoreitti

Lappörarnas båtrutt (Farled nr 718-719)

  1,0 m  ()                             Mareograf Vasa

Lappörarnas båtrutt har byggts år 2007 och den utgör allmän lokal båtrutt i klass sex sedan år 2008. Farleden har säkrats till ett farledsdjup uppgående till 1,6 meter, men det finns en del brister i protokollet varför vi utgått ifrån att betrakta den som säkrad till 1,4 meter, vilket dock är att betrakta som indikativt då rutten endast uppnått klass sex: allmän lokal båtrutt. Alldeles intill bryggan vid hamnområdet har ny kontroll visat att ramstången stöter på stenar vid 1,6 meters djup och att den går fri på 1,4 meter djup. Ledgångsdjupet är att betrakta såsom indikativt uppgående till 1,0 meter. Rutten är mycket smal och på många ställen kan man inte mötas varför vi uppmanar till stor försiktighet. Omedelbart intill rutten ligger det otaliga mängder sten och det har grävts i rutten senast år 2006. Det gäller att inte avvika ens en meter utanför farledsområdet. Håll reda på vad mareografen i Vasa anger för aktuellt vattenstånd!

Björkö båtklubb underhåller rutten och alla remmare byttes ut under juli månad 2015 till officiella remmare i rött och grönt.

Rutten är definitivt sevärd och genom att gå den kan man se otaliga De-Geer-moränåsar på mycket nära håll. Det är nämligen huvudsakligen moränåsarna som motiverat Världsnaturarvet Kvarkens skärgård.

Bild 1 - västra delen av Lappörarnas båtrutt och bild 2 den ostliga delen av rutten:

 Bild 2 - östra delen av Lappörarnas båtrutt:

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.