Solrutten - Aurinkoreitti

Inseglingen via Vikarskat-Malskärs farled (nr 716)

 2,4 m  

 

Till Svedjehamns farled (farled 717)

  1,0 m   =>                    Mareograf

Farleden har fastställts och registrerats så som djupsäkrad allmän lokal farled i klass fem. Farledens ramningsdjup utgör 1,6 m förutom i hamnområdet där det säkrade djupet utgör 1,4 m (djupare mellan stenarna: Se närmare i hamnbeskrivningen)
Lappörarnas farled (nr 718) som kommer in västerifrån utgör allmän icke djupsäkrad lokal båtrutt i klass sex. Ramningsdjup 1,6 m.
Uppdaterad 2024 03 01

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.