Solrutten - Aurinkoreitti

Vikarskat-Malskärs farled (nr 716) 

 

 2,4 m  

 

 

Svedjehamn farled (farled 717)

  1,0 m   =>                    Mareograf Vasa

Farleden har fastställts och registrerats så som djupsäkrad allmän lokal farled i klass fem. Farledens ramningsdjup utgör 1,6 m förutom i hamnområdet där det säkrade djupet utgör 1,4 m (djupare mellan stenarna). Farleden har färdigställts 2015.
Lappörarnas farled som kommer in västerifrån utgör allmän icke djupsäkrad lokal båtrutt i klass sex sedan år 2007 och farledens remmaruppsättning har bytts 2015 till röd-gröna lateralremmare. 
 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.