Solrutten - Aurinkoreitti

Klobbskats gästhamns (1572) inseglingsbeskrivning

Observera den nya 2,6 meters farleden som leder norrut från Klobbskat. Farleden registrerades 2018, ett år efter att den nya F-sjökortsupplagan utkom senast. I nyare elektroniska sjökort finns den numera med. Farleden är säkrad med stångramning till 3,2 meters djup vid medelvattenstånd 2016 och har registrerats i klass fem, allmän djupskäkrad båtfarled. I sidospalten finns närmamare beskrivningar.

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.