Solrutten - Aurinkoreitti

  Kvicksund båtrutt (Farled nr 730)

    1,2 m                           Mareograf

  Länk till pdf-dokument farledsbeskrivning KvicksundRotörsskatan-Björkören båtrutt

  Detaljbeskrivning inseglingen från Nikersgrund fiskefyr österut

  Länk till pdf-dokument (4 mb!) farledsbeskrivning Lappörarnas Sunds båtrutt. Blå grunda platser säkrade med stång till 1,6 m MW2010. Vid Klobbens udde i Lappörs Sunds mittområde gäller det att ta det ytterst försiktigt! Sten kan ha rullat ut sedan sjömätningen.

  >> Pdf Lappörarnas Båtrutt

  Sidan uppdaterad 2024 02 22

  © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

  Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria. 

  Baskarta © Trafikverket, tillståndsnummer LIVI/1765/07.03.01/2016. VARNING: Bör inte användas för navigering. Trafikverket har inte kontrollerat uppgifterna i denna produkt och ansvarar inte för att de är korrekta eller för ändringar som gjorts i efterhand. Utdraget är från Solruttens farledsframställning och i registreringsmeddelandet kan förekomma avvikelser som resultat av Trafikverkets slutgranskning varför Andelslaget Solrutten inte heller tar ansvar för riktigheten i bifogat sjökortsutdrag. Eventuella förändringar framkommer ur Trafikverkets slutliga registreringsmeddelanden.