Solrutten - Aurinkoreitti

Besöksplatser och farleder i Replot bros omgivning

 

1. Farled 695 till Replot gästhamn (1588) har fördjupats hösten 2014. Farledens djup är säkrat till 3,2 meter och legångsdjupet har fastställts till 2,4 m.

2. År 2016 har det byggts en farled (711) fram till Boatspace / Boatcenter med farledsdjupet 2,2 m och ledgångsdjup 1,6 m.

3. Hösten 2016 har området invid Replot Bro och Havets Hus sjömätts och farled till hamnen invid brons västra del har införts i farledsregistret med ledgångsdjup 2,4 m. Hamndjupet är de facto närmar 6 m invid bryggan.

3. Utremningen i farled 700 (se översikt över Vallgrund) har ändrat 2015 och den båtrutten har uppgraderas till farled och ledgångsdjupet utgör nu 2,4 m. Det säkrade djupet utgör 3,2 m. Längs den farleden ligger Larsbjörkaskärs utfärdshamn (1560).

4. Vasa stad har hösten 2015 utfört fördjupningsarbeten i båtrutt 800, den s.k. Strömsöleden, och den uppgraderas 2016  till farled med legångsdjupet 1,8 meter och det säkrade djupet utgör 2,6 m.

5. Farleden till Fiskehamnen vid Fjärdkskär har kontorllerats och i någon mån ritats om på kartan.