Solrutten - Aurinkoreitti

Bullerås farled, farled nr 763

  1,0 m   

Bullerås båtrutt har uppgraderats till allmän djupsäkrad lokal farled år 2015. Ramningsdjupet utgör 1,6 meter och ledgångsdjupet är fastställt till 1,0 meter således med 60 cm marginal till medelvattenstånd år 2010 (MW2010). Vid besöksbryggan finns några bojar och se upp för någon enskild djup sten intill bryggan. Ramstången har nämligen inte kunnat tas innanför bojarna! Rutten fortsätter upp (båtrutt nr 764E) upp mot Kalvholmarnas båthamn, Södra Vallgrund båtklubbs hemmahamn, men den rutten är grund och  inte djupsäkrad. Vill man dit är det bättre att gå runt Granören (båtrutt 764V) då den rutten är ca 1,6 m djup, säkrad med multibeamekolod.

Bullerås besöskbrygga är begåvad med grilltak och badstrand med hårt sandbotten till ca 1,6 meters djup, vilket gjort att badstranden berömts bland många vuxna. Simstranden förvaltas av Korsholms kommun. Villa Bullerås är privat mark. På promenadavstånd upp mot Kalvholmarna ligger ett trevligt säljaktsmuseum. 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.

Uppdaterad 2024 03 07

.