Solrutten - Aurinkoreitti

Insegling till besöksbryggan vid Sommarö Fort

  2,4 m   MW2010

Farleden leder till försvaramaktens tidigare övningsområde Sommarö fort. Farleden har tidigare varit försvarsmaktens och linjetavlorna som markerar inseglingslinjen finns eventuellt ännu kvar, men överensstämmer inte med den nya linjen.
På andra sidan Hålören finns naturlig sim(bad)strand. Det stora, före detta övningsområdet, förvaltas av Forststyrelsen och de upprätthåller bl.a. en vandringsled. Grillplats finns i hamnområdet.
Bryggan är delvis förfallen. På utsidan är det över tre meter djupt vid bryggan och på insidan 2-3 meter, beroende på hur långt in man lägger sig.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.