Solrutten - Aurinkoreitti

   Replot - Vikarskat farled (nr 705) 

  >> Länk till farledsplan (norra delen). Notera att ostremmaren vid Långgrynnan bytte typ till nordremmare i det slutliga farledsbeslutet.
  >> Länk till farledsplan (mellersta)
  >> Länk till farledsplan (södra delen)
  Farleden finns införd i F-sjökortsupplagan publicerad 2023
  Sidan uppdaterad 2024 02 28

  © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

  Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.