Solrutten - Aurinkoreitti

Dunkarsörens farled, farled 784

  2,0 m    MW2010

Farleden färdigställdes 2015.  Farleden utgör djupsäkrad allmän lokal farled i klass fem. Hela rutten har säkrats med stångramning i enlighet med NAVI-direktiven och ett farledsdjup uppgående till 2,8 meter har fastställts vid medelvattenstånd år 2010. Med beaktande av att säkerhetsmarginalen skall utgöra 80 cm uppges nu ett ledgångsdjup uppgående till 2,0 meter MW2010.Farleden beskrivs också i Sundom Båt- och Farledsklubbs båtsportskort, men ge akt på förändringarna år 2015 som beskrivs i bilden nedan.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.

Uppdaterad 2024 03 08