Solrutten - Aurinkoreitti

Kalvholmarnas västra enskilda båtrutt

Båtrutten är ekolodad heltäckande med minsta konstaterade djup 1,7 m vid den port som är längre in. Rutten förvaltas av Södra Vallgrunds båtklubb. Rutten är säkrare och något djupare än rutten in via Bullerås.

Granösunds fiskerimuseum

En kort vandring upp runt den lilla sjön invid Bullerås beställningsrestaurang hittas ett skärgårdsmuseum: "Granösunds Fiskeläge". http://www.granosund.hembygd.fi/start/. En bit upp från Skärgårdsmuseet finns sedan Kalvholms båthamn.

©Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.

Uppdaterad 2024 03 07