Solrutten - Aurinkoreitti

Att segla över Kvarken (se även kapitlet "Sverige" under avsnittet om "Hamnar")

 

 

Höga Kusten

Det abolut populärsta besöksmålet utgörs av Höga Kusten beläget mellan Härnösand och Örnsköldsvik.

Områdets hjärta utgörs av Ulvö Hamn !

Området är i särklass Östersjöns absolut vackraste (och djupaste) skärgård.

http://varldsarvethogakusten.se/

http://www.hogakusten.com/skargard/hamnar.html

http://www.svenskagasthamnar.se/bottenhavet/

Umeås skärgårdsområde

Området är grunt och påminner på det sättet mycket om Österbottens kustområden.

År 2016 har Umeå Motorbåtssällskap publicerat en ny farledskarta över skärgårdens besöksplatser och vi tackar dem för att de även länkar till vår hemsida! 

http://www.ums.st/sv/kartor--batleder/batsportsguide-umea-2017-beta.htm 

 

Översikt över de populäraste överfartsrutterna och tillfartshamnarna

Tidigare utgjorde Norrskär och Valsörarna populära utposter och tillfartshamnar framförallt för att de ligger närmast Sverige och att överfarterna då inte känns så oöverkomliga för de ovanare båtfararna. Hamnarna sköttes för något decennium sedan gemensamt av försvaret, sjöbevakningen, lotsverket och sjöfartsverket. Sedan de här verksamheterna upphört har ett flertal hamnanläggningar förfallit mycket snabbt och naturen har tagit över mer och mer. Platserna förvaltas idag till större delen av Forststyrelsen, som har betydligt sämre tillgång till resurser för underhåll och utveckling av farleder, bryggor och hamnanläggningar än vad de tidigare förvaltarna hade.

Det oaktatat utgör platserna ändå besöksmål värda besök och vi bakom Solrutten hoppas att ökande besökarantal skall kunna bidra till att ge hamnarna det lyft de behöver.

De tillfartshamnar som fungerar bäst utgörs av de nedlagda sjöbevakningsstationerna Fäliskär, Kummelskär och Mässkär som Forststyrelsen tillsvidare koncentrerat sina knappa resurser på. De utgör idag verkliga pärlor och Molpehällorna liksom Gåshällan är någonting mitt emellan kvalitativt sett. Norrskär bjuder skydd utanför hamnen, men inloppet till hamnbassängen är vid medelvattenstånd endast någon cm mer än 200 cm. Valsörarnas sjöbevakningsstation har stängts och rivs. 

Vid planering av överfarter hemma vid skrivbordet kan man använda sig av exempelvis Eniros kartfunktion: http://kartor.eniro.se/m/nBCA5

Fonecta i Finland har stängt ner sin sida men Navionics går också någorlunda.