Solrutten - Aurinkoreitti

 

Att segla över Kvarken (se även kapitlet "Sverige" under avsnittet om "Hamnar")

 

Höga Kusten

Det abolut populärsta besöksmålet utgörs av Höga Kusten beläget mellan Härnösand och Örnsköldsvik.
Områdets hjärta utgörs av Ulvö Hamn !
Området är i särklass Östersjöns absolut vackraste (och djupaste) skärgård.

Umeås skärgårdsområde

Området är grunt och påminner på det sättet mycket om Österbottens kustområden.
År 2016 har Umeå Motorbåtssällskap publicerat en ny farledskarta över skärgårdens besöksplatser och vi tackar dem för att de även länkar till vår hemsida! 

 

Översikt över de populäraste överfartsrutterna och tillfartshamnarna

Tidigare utgjorde Norrskär och Valsörarna populära utposter och tillfartshamnar framförallt för att de ligger närmast Sverige och att överfarterna då inte känns så oöverkomliga för de ovanare båtfararna. Hamnarna sköttes för något decennium sedan gemensamt av försvaret, sjöbevakningen, lotsverket och sjöfartsverket. Sedan de här verksamheterna upphört har ett flertal hamnanläggningar förfallit mycket snabbt och naturen har tagit över mer och mer. Platserna förvaltas idag till större delen av Forststyrelsen, som har betydligt sämre tillgång till resurser för underhåll och utveckling av farleder, bryggor och hamnanläggningar än vad de tidigare förvaltarna hade. Sedan 2018 arrenderar Solrutten ett flertal stationsområden i syfte att lyfta platserna sakteligen.

Platserna utgör besöksmål värda besök och vi bakom Solrutten hoppas att ökande besökarantal skall kunna bidra till att ge hamnarna det lyft de behöver.

Vid planering av överfarter hemma vid skrivbordet kan man använda sig av exempelvis Eniros kartfunktion: http://kartor.eniro.se/m/nBCA5

Uppdaterad 2024 03 27