Solrutten - Aurinkoreitti

Att segla upp från Åboland och Åland

Avståndet upp från den ytterst populära gästhamnen i Nystad upp till den vackra 1600-tals trästaden Kristinestad är långt och gästhamnarna är få. Dock finns en del att se och en del att bryta av den långa transportsträckan med. I synnerhet är trästaden och världskulturarvet Raumo värt ett besök. Söder om Björneborg kan man pröva sig till VähäHuilKari (Vähähuilkrunni - Viladejlitetsgrund) om båten inte går mer än 1,6 meter. 2,0 meters farleden längs med stranden upp från Raumo är skyddad och bra att gå i. Räfsö (Reposaari) utanför Björneborg går bra att vandra runt i. Norr om Björneborg kan man exempelvis välja den gamla lotsplatsen Ouraluoto.

Det här kustavsnittets besöksbryggor är dock grunda, liksom en del av farleden inomskärs längs stranden, och går man djupare än 2,0 meter får man ta det mycket försiktigt och undvika lågvatten.

Djupare båtar, moderna 38 fotare eller större, har inte egentligen något annat val än att gå in och rasta vid sevärda Kylmäpihlaja och därifrån är det bäst att sträcka upp till hela vägen till Kilhamn, som nu har fördjupats i syfte att kunna ta emot också långfärdsbåtar i gästhamnen man börjat på att utveckla. Om man vill ta paus från havet och gå en del av sträckan i 3,4 metersfarleden som går in vid Pihlavakari och ut på nytt vid Sebbskär (Säppi) till fritt vatten.

Det finns de som gör valet att "segla runt över Kvarken"

Ett speciellt ruttval är att gå upp längs finska kusten medströms med Bottniska vikens havsströmmar. Coriolisströmmen är ca 0,3 knop i genomsnitt i Bottenhavet. Och att sedan välja att gå över från Vasa skärgård till Höga kusten och sedan segla ner (medströms) längs svenska kusten och över till Åland är välvalt. Då blir det minsann stor variation i attraktionerna!

Vattnen är rena och siktdjupet gott i skärgårdarna på båda sidor Kvarken!

De som seglat i Åbolands och Ålands skärgård de senaste åren kanske uppskattar ett alterntiv till "ärtsoppan"!