Solrutten - Aurinkoreitti

Inledning

Vi har fokuserat på inseglingsbeskrivningar och en del trånga passager. En del (nytillkomna) farleder beskrivs också i skisserna liksom enskilda farleder och en del viktiga enskilda båtrutter.

Den österbottniska skärgården är grund och fylld med stenar varför det krävs noggrannhet vid navigering i farvattnen. Särskild noggrannhet krävs vid insegling och angöring vid besöksplatserna. Vi har gjort en ansats att utveckla inseglingsbeskrivningarna att svara mot önskemål som skeppare framfört. Det här gäller i synnerhet kommentarer som framförts av de skeppare som har fritidsbåtar med känsliga kölar och stora köldjup.

Farlederna beskrivs kommunvis så att först följer en översikt ur vilken farledsavsnittens officiella farledsnummer framkommer. Därefter följer farlederna i nummerordning.

Det är bekvämast att använda kartsidans sökfunktioner

Från respektive hamn finns vanligen en länk till inseglingsbeskrivningen / farleden.
 

Det går också rätt bra att orientera in sig till regionen via sidan: "Farledsavsnittets områdesindelning"

Sidorna "Bra att veta"

Ingången utgörs av en av startsidans informationsrutor. Här hittar du kort en del väsentligt om hur farledsbeskrivningarna byggts upp.
 
Uppdaterad 2024 03 27