Solrutten - Aurinkoreitti

Många rutter som används flitigt än idag utgörs av dels historiska farleder och dels av mer eller mindre självklara "kungsådror".

Många historiska rutter finns på öppna vatten och har aldrig egentligen krävt säkerhetsanorndningar. Många farleder underhålls inte längre, eller så har någon klubb tagit över och underhåller dem såsom så kallade enskilda farleder, som inte finns angivna i allmänna sjökort. De används trots det likväl flitigt av ortsbor och andra som känner till rutterna.

I det här avsnittet vill vi visa de rutter som anses säkra och bakom dem döljer sig också en del besöksmål.

På våra sidor finns tillsvidare endast Holmbergsgrunds (på östra sidan av Rönnskärsarkipelagen), Grytskärets (söder om Gåshällan) och Kanäs (utanför Oravais) historiska farleder presenterade.

 
 Uppdaterad 2024 03 27